น้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อนไทยริชชี่ 215 กรัม

เมื่อทางบริษัทได้ผลิตน้ำผึ้งไม่ผ่านความร้อน 500 กรัมเป็นเวลาหลายปีแล้ว พบว่าผู้บริโภคเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณการซื้อ เช่น เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวน้อยลง จึงต้องการซื้อน้ำผึ้งในปริมาณที่น้อยลง และผลิตภัณฑ์ได้จัดจำหน่ายที่สนามบิน ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ง่าย ทางเราจึงจัดทำขนาดเล็กลง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด