ชาบู แล็บ

เพราะประสบการณ์การกินชาบูนั้นไม่ต่างไปจากการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการกิน มีการใส่ส่วนผสมที่หลากหลายลงไปในหม้อที่ตั้งไฟ จนเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นรสชาติใหม่ๆ ขึ้นตามแต่จินตนาการของผู้ทาน และด้วยความที่ชาบูเป็นอาหารที่ “มีวิวัฒนาการ” ดังนั้น จึงไม่มีข้อจำกัดว่า วัตถุดิบ เครื่องปรุง นํ้าซุป หรือซอสที่ใช้จะต้องมีรูปแบบอย่างไร นี่จึงเป็นที่มาของร้าน “ชาบู แล็บ” ที่จำลองเอาบรรยากาศของการนั่งกินชาบูในห้องทดลองมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ผู้คนที่ชอบในวัฒนธรรมชาบูสามารถทดลองสร้างสมมติฐาน ใส่ตัวแปร สร้างสรรค์รสชาติในแบบตัวเองภายในบรรยากาศแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์