ดอทส์คายัค

วัฒนธรรมการต่อเรือถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่สืบทอดเทคโนโลยีต่อเนื่องมาเป็นพันปี กลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้จึงให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและ ศาสตร์ของการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แนวนี้อย่างแพร่หลาย design conceptual ของ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ต้องการนำเสนอเทคนิคการขึ้นรูปไม้ในเชิงช่างไทย กับการท้าทายคุณสมบัติวัสดุอย่างไม้ไผ่ เปลี่ยนมายาคติของวัสดุอย่างไม้ไผ่ ที่ถูกมองว่าคุณภาพด้อยกว่าไม้ประเภทอื่นๆ โดยการผสมผสาน styling และงานออกแบบที่ร่วมสมัย สไตล์ออกแบบแนว modern automotive design. เรือคายัคประกอบมือด้วยด้วยไม้ไผ่ จะให้คุณสมบัติที่เบากว่าเรือประเภทเดียวกันที่ทำด้วยไม้ประเภทอื่น ไม้ไผ่เป็นไม้ที่ยืดหยุ่นและเบา มีลำต้นที่ยาว ซึ่งเหมาะสมกับการนำมาทพเรือประเภทนี้ การขึ้นรูปตัวเรือด้วยไม้ไผ่ที่ละ layers จนเป็นลำ จะยืดหยุ่นและรับน้ำหนักได้ดีกว่า รูปแบบออกแบบให้สไตล์ที่ทันสมัยล้ำหน้ากว่าเรือประเภทเดียวกัน ขบวนการผลิตถูกออกแบบใหม่ให้สามารถผลิตในจำนวนมากได้แต่ยังคงลักษณะของงาน handmade อยู่เหมือนเดิม