ดอทส์ เซริฟสเก๊ต

Surfskate เป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นสูงสุดทั่วโลก งานออกแบบได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก skateboard ผสมผสานรูปแบบการเล่นของ surf ที่เป็นกีฬาทางน้ำ ทำให้ประสบการณ์ของการเล่นเซรฟบนบกได้อย่างสนุก DOTS SURFSKATE ได้มีการออกแบบ ระบบขับเคลื่อนใหม่ ( trucks skate ) ให้เกิดความคล่องตัวในการควบคุม ง่ายต่อการปรับแต่ง บำรุงรักษา ใช้วัสดุพรีเมียม อย่างอลูมิเนียม และการผลิตด้วย CNC machine บวกกับ styling เส้นสายของงานออกแบบแนว automotive design ส่วนของ deck ถูกออกแบบขึ้นมาให้ให้ตอบรับกับสรีระคนเอเชียมากขึ้น มีการเลือกใช้วัสดุไม้ที่พรีเมียมในด้านของคุณสมบัติการใช้งาน และความสวยงามของลวดลายไม้ผสมกับ graphic pattern อย่างลงตัวตอบโจทย์ lifestyle ของกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่