พราว บรรจุภัณฑ์ฝาจ่ายตวงปริมาณได้

ในชีวิตประจำวันของกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่ต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสมนั้นมีความ ยุ่งยากในการใช้งาน โดย ประเด็นแรก ในเรื่องการ ใช้งาน ต้องมีขวดใส่น้ำตาล รวมถึงช้อนตัก-ตวง เพื่อนำน้ำตาลใส่เครื่องดืม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ซึ่งต้องการปริมาณที่แน่นอน เพื่อการควบคุมด้านโภชนาการ ซึ่งวิธีในปัจจุบัน นอกจากจะไม่สามารถตวงได้ตามหน่วยที่ต้องการ แล้ว เวลาตักน้ำตาลเพื่มเติมก็ยังทำให้หกเลอะเทอะ หรือบางร้านใช้น้ำตาลแบบซองก็เป็นการสิ้นเปลือง ทั้งค่าใช้จ่ายและเกิดขยะมากมาย น้ำตาลที่ทิ้งเป็น ขยะมีมูลค่ามากถึง 141 ล้านบาทต่อปี ส่วนเป็นเด็ นที่สองคือ เรืองรูปลักษณ์ ทั้งผู้ใช้ในครัวเรือนหรือ ร้านกาแฟ มีความต้องการให้ขวดน้ำตาลสามารถ จัดวางได้เข้ากับบรรยากาศของบ้าน หรือร้าน อาหาร โดยที่ไม่ต้องไปหาขวดที่มีรูปลักษณ์ที่เหมาะ สมมาใส่เพิ่ม