ผกา

เก้าอี้ผกา เก้าอี้ไม้จามจุรีที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหา สัดส่วนที่ลงตัวที่สุดสำหรับการเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่ง ผ่าน ความงามทางสายตาที่อ้างอิงจากหลักการอัตราส่วน ทองคำ ซึ่งได้นำไปสู่การสร้างพื้นฐานของความเป็น เก้าอี้ที่นั่งได้ดี แต่มีความธรรมดาที่สุด