แซลมอน

ม้านั่งที่เกิดจากการผ่าซุง 1 ท่อน เพียง 5 ครั้ง ให้ กลายเป็นที่นั่ง 2 ส่วน และขาอีก 8 ส่วน ออกมา เป็นม้านั่งธรรมดารูปทรงสมมาตร แต่ต้องอาศัย ความชำนาญที่แม่นยำของช่างฝีมือในการผ่าไม้ทาง ยาวแนว 45 องศา ซึ่งเป็นหัวใจที่สามารถ สะท้อนความงามของวัสดุ และทักษะของช่างฝีมือ ออกมา ไม่แตกต่างเชฟทำซูชิ