เพ็บเบิ้ล

สตูไม้สามขาที่ดูคล้ายการวางอิงก้อนหินให้เกิดเป็น โครงสร้าง งานชิ้นนี้เกิดจากฝีมือและสัญชาตญาณ ของช่างชั้นครู ที่นักออกแบบเปิดโอกาสให้ครูช่าง สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยไร้แบบแผนที่ชัดเจน จนกลายเป็นชิ้นงานที่สะท้อนความเป็นหัตถกรรมงาน ไม้ที่สุดโต่ง