Floor Lamp

จากเศษไม้ที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ จึงนำมาออกแบบเป็นโคมไฟไม้สัก เน้นให้ความรู้สึก ถึงความเป็นธรรมชาติ โดยใช้แสงและเอฟเฟกต์ของ แสงเป็นส่วนช่วยทำให้ขนาดพื้นที่แคบดูกว้างขึ้น