ปูชีโน

Puccino คอลเลกชันเก้าอี้ไม้ ที่ถูกออกแบบอย่าง ตรงไปตรงมา จากขนาด และสัดส่วนที่เหมาะสมกับ การใช้งาน โดยใช้รูปทรงที่ซื่อตรง เกิดเป็นเก้าอี้ที่ เรียบง่าย และมีพนักพิงที่เป็นเอกลักษณ์ ชูจุดเด่นที่ พื้นนั่งจากวัสดุ "PlasCoff" หวายเทียมที่เกิดจากการ รีไซเคิลเยื่อกาแฟเหลือใช้ จากกระบวนการคั่วกาแฟ โดย PTT Inl