นำสมัย

จากแบบอักษรที่ผมคุ้นตา เวลาออก เดินทางไปถ่ายภาพป้ายร้านค้าตาม ถนนหาทางต่าง ๆ ทั้งใน กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ แบบอักษรในลักษณะนี้ดูจะเป็นที่นิยม และพบเห็นในป้ายร้านค้าเป็นจำนวน มาก ประกอบการการใช้งานเป็นตัวหัว เรื่องในหน้าโฆษณาและบทความต่าง ๆ ในนิตยสารยุคก่อน จึงเกิดแรงบันดาล ใจในการออกแบบแบบตัวพิมพ์ใน ลักษณะนี้ขึ้น เป็นการออกแบบและ ปรับปรุงรูปอักษรโดยใช้พื้นฐาน โครงสร้างของตัวอักษรจากยุคอดีต ผสมผสานเส้นลายและความโค้งมนให้ สอดรับกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน จึง ได้ตั้งชื่อว่า “นำสมัย” เมื่อใช้ทำงาน ออกแบบก็จะทำให้งานออกแบบดูเชย แบบมีเสน่ห์ น่าสนใจ