สมปรารถนา

ความคิดเริ่มแรกในการออกแบบก็คือ การที่อยากมีแบบตัวพิมพ์รูปแบบ ริบบิ้นของตัวเอง เมื่อกลางปี 2563 ได้เป็นวิทยากร สาธิตและนำเสนอการ คัดลายมือในรายการ "เพลินศิลป์ร่วม สมัย" ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ ทำตัวอย่างการคัดลายมือ โดยการคัด คำมงคล 8 คำ โดยใช้พู่กันสีอคริลิก แบบแบนบนกระดาษเยื่อไผ่ จากนั้นก็ ลองคัดตัวอักษรทีละตัวอีกครั้ง ด้วย รูปแบบเฉพาะของตนเองตาม แบบแผนของตัวริบบิ้นเดิม โดยเริ่ม จากอักษรไทยก่อน แล้วนำมาทำแบบ ต่อใน Adobe Illustrator จนครบทั้ง ชุดตัวอักษร ทั้งอักษรไทย ละติน ตัวเลข สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมาย วรรคตอน สัญลักษณ์ต่าง ๆ Diacritics และอักขระพิเศษอื่น ๆ ชื่อ “สมปรารถนา” นั้นมาจากหนึ่งในคำ มงคลที่ใช้คัดในตอนแรก