ศิเนรามา

จากแบบอักษรที่คุ้นตาในอดีต ผสม ผสานความชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ที่มีความ เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยในยุคอดีต ด้วยโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยม ดูจะเป็น พื้นฐานของแบบตัวอักษรในลักษณะ เดียวกันนี้อีกหลายหลายแบบในช่วง เวลานั้น เสน่ห์ของแบบอักษรรูปแบบนี้ จากอดีต จึงเกิดแรงบันดาลใจในการ ออกแบบขึ้น เป็นการออกแบบและ ปรับปรุงรูปอักษรโดยใช้พื้นฐาน โครงสร้างของตัวอักษรจากยุคอดีต ผสมผสานความร่วมสมัยผ่านทาง สไตล์ของตัวอักษร แบบตัวพิมพ์ที่มี ที่มาจากภาพยนตร์ไทยในยุคอดีต จะ ตั้งชื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับ ภาพยนตร์ไทย “ศิเนรามา” ก็เช่นกัน แบบตัวพิมพ์ศิเนรามานั้นได้เพิ่ม คุณลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร นอก จากรูผแบบปกติแล้ว ยังมีรูปแบบที่มี เส้นด้านใน (Inline) กับแบบถลอก (Rough) อีกด้วย