สตูลนั่งรุ่น G

งานสถาปัตยกรรมโดดเด่นทั่วโลกที่ใช้กระจกเป็น โครงสร้างหลัก จุดประกายความคิดให้ก้าวข้าม กรอบและท้าทายสิ่งใหม่ สตูลที่นั่งรุ่น G มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นด้วยการใช้ กระจกเป็นโครงสร้างขา มีส่วนผสมของไม้ รวมทั้ง น๊อตไม้หัวใหญ่แบบหมุนมือ ดีไซน์โมเดิร์น แตกต่าง ท้าทาย และเน้นการถอดประกอบได้ง่าย สะดวก