กระเช้า Premium Fruit

กระเช้าผลไม้ส่วนมากจะกลายเป็นขยะหรือถูกไว้ใช้อีก ทีทุกสิ้นปี เราเลยคิดว่าควรจะทำให้มันสามารถใช้ ประโยชน์ต่อได้เลย และเพิ่มมูลค่าให้กับการขายด้วย