ถ้วยเปลือกไข่ใส่เทียนหอม

ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาจากเปลือกไข่ใส่เทียนหอม ไขถั่วเหลือง ออกแบบโดยนักออกแบบร่วมกับช่างปั้น ท้องถิ่น รวมถึงออกแบบกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหย ร่วมกับเกษตรกรในประเทศไทย โดยเน้นที่ Design process & Customer journey เพื่อส่งเสริม Local to Global คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและใส่ใจสิ่ง แวดล้อมได้อย่างครอบคลุม