แปรงไทรเฟิล

เดิมเราเริ่มจากการผลิตไม้กวาดส่งออกลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งไม้กวาดแต่ละด้าม ก่อนที่จะนำมามัดรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ จำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการ คัดหญ้า เพื่อให้ได้หญ้าที่มีความยาวเหมาะสมกับการผลิตไม้กวาดแต่ละรุ่น ให้ตรงสวยเสมอกัน ซึ่งในกระบวนการนี้เอง ทางบริษัทได้เห็นถึงปริมาณเหลือของหญ้าที่สั้นเกินไป ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตแบบที่ลูกค้าต้องการสั่งได้ จึงเป็นโจทย์ว่าถ้าเป็นเช่นนั้น เราสามารถนำวัสดุส่วนนี้มาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร จึงเป็นที่มาของการเริ่มพัฒนาผลิตแปรงขึ้น Trifle Brush จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนเรื่องราวของแบรนด์ นำเสนอให้เห็นถึงกระบวนการคิด การออกแบบและเทคนิคการผลิตที่ต้องอาศัยความรู้ในตัววัตถุดิบหลักและความเชี่ยวชาญของช่างผลิตที่สั่งสมมาตลอด 35 ปี นอกจากนี้ เรายังยึดคติในการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น Best for Use, Good for Decor โดยให้สำคัญทั้งเรื่องคุณภาพและดีไซน์ ที่ช่วยปรับทัศคติที่คนไทยมีต่อไม้กวาด จากเดิมที่มองเป็นของให้สกปรก มักถูกแอบอยู่ในมุมที่ลึกที่สุดของบ้าน ให้กลายมาเป็นทั้งของใช้และของตกแต่งที่อยู่คู่บ้าน ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป