ทะเลดาว คอลเลคชั่น

พวกผมได้รับการสืบทอดการทำเบญจรงค์มาจาก คุณพ่อและคุณแม่ พวกเราได้รับการซึมซับมาโดย ตลอดและสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเรารักเบญจรงค์ ดัง นั้นเราอยากให้เบญจรงค์ในยุคของเรา เปลี่ยน ความคิดของบุคคลทั่วไปที่มองกลับมาที่เบญจรงค์ ว่าโบราณหรือไม่สามารถใช้งานได้จริง โดยการ ปรับเปลี่ยนรูปทรงที่สามารถใช้งานได้จริง และนำ ลายซึ่งเป็นลายประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ปัจจุบัน สำหรับ collection นี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก คลื่น ทะเล เนื่องจากไทยเบญจรงค์ได้อยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเราชาวไทยเบญจรงค์ จึง ได้ออกแบบรูปแบบของตัวลายเป็น คลื่นน้ำทะเล และยังสร้างลายไทยซึ่งเป็นแบบเฉพาะของพวกเรา เอง ซึ่งมาจากดวงดาวนำมาเขียนเป็นลายไทย ชื่อ ลายว่า "ดาวล้อมเดือน" การนำทั้งสองสิ่งมาผสม ผสานเข้าด้วยกันเปรียบดังเหมือน ทะเลแห่ง ดวงดาว ซึ่งมาอยู่บนรูปทรงของถ้วยน้ำชา/กาแฟ ซึ่งเป็นรปทรงที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นกัน เหตุผลที่นำ ทะเลและดวงดาวมาผสมผสานกัน เมื่อเราลองมอง ลงไปในทะเลยามค่ำคืน เราก็จะมองเห็นภาพสะท้อน ของเหล่าดวงดาวบนท้องฟ้าสะท้อนบนผิวน้ำ เหมือนกับว่ามีดวงดาวอยู่ในท้องทะเลเช่นกัน