โคมไฟฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สและควันไฟพร้อมการตรวจจับการเคลื่อนไหว

เป็นโคมไฟที่มากกว่าไฟฉุกเฉินธรรมดา สามารถตรวจ จับแก๊สและควันไฟและตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ทำให้เกิดความหลากหลายของผู้ใช้งานมากขึ้น เมื่อไฟ ดับทำให้สว่าง เวลาใช้งานตอนกลางคืนสว่าง โดยไม่ ต้องเปิด-ปิดสวิตช์ คอยตรวจจับควันไฟ,แก๊สไวไฟ เพื่อเตือนให้รู้ก่อนล่วงหน้า ก่อนจะเกิดเหตุร้าย เพื่อไม่ ให้สายเกินไป