บอร์ดเกม

องค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก เพื่อให้พนักงานเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์ จึงได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core value) และประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand experience) เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน แต่พนักงานมองทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นคนละเรื่องกับภารกิจและเป็นเรื่องใหม่ ความท้าทายของงานนี้เป็นการออกแบบให้ Core value และ Brand experience เป็นส่วนหนึ่งของงานและทำภารกิจองค์กรได้สอดคล้องกับตัวตนแบรนด์อย่างยั่งยืน