โอกาสอีกครั้งของพานพุ่ม

เมื่อพูดถึงโอกาสใครๆก็อยากได้โอกาสในการแก้ไข ข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงให้เราเป็นคนดีขึ้นแล้ว ทำใมเราถึงไม่ลองให้โอกาสกับเศษวัสดุเพื่อ หมุนเวียนกลับมาเป็นสินค้าที่มีคุณค่าอีกครั้งล่ะ? เป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากเห็นวัสดุเศษหนังและ เศษผ้าไหมที่เหลือเศษทิ้งประมาณ30%จากการ ผลิตกระเป๋าผ้าไหมทอมือจากชุมชนและหนังแท้จึง เกิดความคิดที่จะนำเศษวัสดุเหล่านี้ มาupcyclingออกแบบเป็นกระเป๋าที่มีอัตลักษณ์ ไทยเราจึงนึกถึงพานพุ่มซึ่งมีนัยยะแฝงหมายถึง การไหว้แบบไทยด้วยรูปทรงพุ่มซึ่งมาจากการพนม มือ แนวคิดการออกแบบมาจากทรงพุ่มที่มีความซับ ซ้อนจึงลดทอนเป็นรูปทรงGeometricซึ่งมี ลักษณะเป็นระนาบเล็กๆมาต่อกันเป็นรูปทรงและ ตอบโจทย์การนำเศษหนังมาประกอบเป็นรูปทรง ทำให้เกิดเป็นรูปทรงระนาบที่มีมิติที่สวยงาม ส่วน เศษผ้าไหมเสริมจุดเด่นด้วยพื้นผิวโค้งและเทคนิคตี เกร็ดเพื่อเสริมความเงาของเศษผ้าไหมเมื่อกระทบ แสงเงาทำให้ยิ่งเห็นความเหลือบเงาสวยงามของ ผ้าไหมมากขึ้นแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพของเศษผ้า ไหมด้วยคุณสมบัติการสะท้อนน้ำ ด้วยParnpum2ndChanceจึงเป็นการหมุนเวียน เศษวัสดุให้กลับมาเป็นสินค้าที่มีทั้งคุณภาพและมี คุณค่าต่อสังคมทั้งยังรักษ์โลกอีกด้วย