พรินท์อัพ

พรินท์อัพคือโรงพิมพ์จ้าวใหญ่ในจังหวัดสงขลาที่โดด เด่นในด้านบริการที่เต็มที่กับลูกค้าทุกคนตั้งแต่เจ้า หน้าที่รัฐไปจนถึงร้านค้ารถเข็นและการทำความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบความต้องการให้ ตรงจุด อีกทั้งยังเป็นโรงพิมพ์ที่รับทำงานออกแบบ จึงมีการใช้ design thinking ในกระบวนการทำงาน ผลิตและในวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย ลักษณะเด่น เหล่านี้ของพรินท์อัพถูกนำมาสื่อสารด้วยคอนเซปต์ Problem Surgeon หรือผู้ผ่าตัดปัญหา เพราะมี กระบวนการทำงานที่คล้ายกับการผ่าตัดคือเริ่มต้น จากตรวจทานทุกองค์ประกอบ วินิจฉัยแผนการแก้ ปัญหา และลงมือผ่าตัด คอนเซ็ปต์นี้ถูกสื่อสารออกมา ใน visual identity ผ่านชิ้นส่วนรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นความเป็นไปได้ใหม่ภายใต้ระบบที่ ชัดเจน เหมือนบรรจุภัณฑ์ก่อนทำการพับที่มีรอยบาก บริเวณรอยพับเพื่อป้องกันการยับของกระดาษเมื่อ ทำการพับ รูปทรงเรขาคณิตก็ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อ กันในลักษณะเดียวกันเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจใน รายละเอียดและธุรกิจโรงพิมพ์ การใช้งานองค์ ประกอบกราฟิกต่าง ๆ ของพรินท์อัพเน้นไปที่การ custom ที่ไม่ตายตัวแต่เป็นระบบเพื่อแสดงถึงการ เอาใจใส่ในการแก้แต่ละปัญหาอย่างจริงใจ