แลนด์สเคป รุ่น ไอซ์เบิร์ก

landscape - iceburg series ได้แรงบันดาลใจมา จากการที่เราต้องการให้ผู้คนหันมาสนใจสิ่ง แวดล้อมมากขึ้น ด้วยวัสดุที่เราคิดค้นขึ้นจาก การนำเศษผ้าที่ถูกทิ้งในระบบอุตสาหกรรมกางเกง ยีนส์ นำมาแปรรูปให้ยั่งยืนมากขึ้น เพิ่มมูลค่าจนมี คุณสมบัติเทียบเท่าแผ่นไม้อัด ที่มีทั้งความแข็งแรง และความสวยงามมีเอกลักษณ์ในแต่ละแผ่นที่ไม่ซ้ำ กันในตัวมันเอง สามารถเลือกสีสันต่างๆได้จาก การนำกางเกงยีนส์สีสันต่างๆในแต่ละล็อต มาผสม ผสานกัน เพื่อเกิดวัสดุใหม่อย่างสร้างสรรค์ ในด้าน การออกแบบ เราหยิบรูปทรงของ iceburg ที่ใน ภาวะโลกร้อนนั้น ภูเขาน้ำแข็งได้ค่อยๆละลาย เป็น สัญญาณเตือนภัยว่า เราควรจะเอาใจใส่ต่อสิ่ง แวดล้อมมากขึ้น มาเป็นแนวทางในการออกแบบ ใช้ แผ่นยีนส์แต่ละแผ่นมาซ้อนกันให้เกิดมิติ และวาง ด้วยท้อปกระจก ที่สื่อถึงน้ำแข็งที่ค่อยๆละลาย เหลือภูเขาน้ำแข็งน้อยลงทุกวัน