ร้านอาหาร คิด เช่น ลาว

แนวคิดของการเลือกใช้วัสดุและสีที่นำมาใช้ในการ ออกแบบของร้าน คือ สีน้ำเงินที่เป็นสีประจำร้าน ของเจ้าของ แล นำวัสดุที่มีความเป็น local materials และบาง ประเภทที่สื่อถึงความเป็น Local อย่างตรงไปตรง มา อาทิเช่น งานสาน โดยผสมแนวคิดและเทคนิค และ การทำสีของงาน สานมาผสมกับวัสดุและงานออกแบบภายในที่ดูแล รักษาง่ายเหมาะกับร้านอาหาร