มัดมอพอท

จากแนวคิด zero waste สู่ผ้ามัดย้อมมูลวัวนมสินค้า ชุมชนแนว eco ต่อยอดสู่แนวคิด super zero waste นำกากมูวัวที่เหลือจากการย้อมผ้าออกแบบเป็นกระ ถางต้นไม้ย่อยสลายได้