หนังสือรวมผลงาน: HD-Extraordinary

จากคำว่า Extraordinary จะทำอย่างไร ให้หนังสือรวมผลงานในรอบ 2 ปี ของสถาปนิกแตกต่างจากเล่มเดิมๆ ที่เคยมีมา สู่การสรรหาเทคนิคเพื่อฉีกกฎหนังสือรวมผลงานแบบเดิมๆ ด้วยการเพิ่มเทคนิค Die-cut เพื่อเสริมและเน้นคาแรคเตอร์ของสถาปัตยกรรมในบ้านแต่ละหลัง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างช่องเปิดของแต่ละโปรเจค Link กับชื่อบ้านและ concept ของตัวบ้าน ทำให้สร้างความแตกต่างและเสริมจุดเด่นของบ้านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเอาช่อง Die-cut เหล่านี้ มาทำเป็น Icon เพื่อสร้างภาพจำให้บ้านแต่ละหลัง ทำให้เป็นที่จดจำของผู้อ่าน และยังนำ Icon เหล่านี้ มาลดทอนจากรูปร่างให้กลายเป็นเส้น เพื่อร้อยเรียงบ้านทั้ง 10 หลัง เข้าไว้ด้วยกันในหน้าสารบัญ รวมถึงเป็นการบอกใบ้ผู้อ่านเล็กน้อย ถึงคาแรคเตอร์ของบ้าน สำหรับการออกแบบปกนั้น สร้างความจดจำให้โดดเด่นจากตัวอักษร X ซึ่งลดทอนมาจากปรัชญาและรูปแบบในการทำงานของบริษัท สร้างความน่าค้นหาชวนสงสัย ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มผู้อ่านหนังสือการออกแบบบ้าน เลือกใช้สี cobalt blue ในตัว “X” เพื่อสร้าง contrast กับสีเงินและสีดำที่ดูเรียบง่าย เปรียบเสมือนว่า ในความเรียบง่าย ยังมีความ “Extraordinary” ซ่อนอยู่