โจ

เริ่มต้นของช่วงlockdownคุณโจ เจ้าของแบรนด์ได้ ทำขนม และเขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อนๆและ คนในครอบครัวทุกคน ทั้งที่เชียงใหม่และ กรุงเทพ คอนเซปของการ ออกแบบต้องการให้ทุกคนได้รู้สึกเหมือนรับของ ขวัญ ของฝากจากเพื่อน