ธารา วิลล่า

Tara villa รีสอร์ทขนาดเล็กที่ถูกออกแบบโดยให้ ความ สำคัญกับการใช้เวลากับพื้นที่ต่างๆ ตามแนว ความคิด เรื่องราวระหว่างทางสำคัญกว่าจุดหมาย จุดเด่นของโครงการคือผนังดินอัดที่ใช้ดินที่ขุดจากใน พื้นที่ เพื่อให้ระดับพื้นใกล้กับแม่น้ำมากขึ้น ซึ่งผนังดิน อัดนี้ยังแสดงลักษณะเฉพาะ คือ สีและกลิ่นของที่ตั้ง อีกด้วย