สวิงโนเทชั่น

คุณค่าในด้านต่าง ๆ ของการเต้นรำสวิงแดนซ์ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ดนตรี การแสดง แฟชั่น วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม หรืองานออกแบบ ที่ถูกรวบรวมมาตั้งแต่แจ๊สถือกำเนิดขึ้นไปจนสงครามโลกครั้งที่สอง สวิงแดนซ์ได้กลายเป็น Pop Culture ของยุคสมัย Swing Era แต่ด้วยกฎหมายและการเมืองทำให้สวิงแดนซ์สูญหายไปจากโลกอย่างรวดเร็ว แต่โชคดีที่มีกลุ่มคนไปศึกษาค้นคว้าม้วนภาพยนต์เก่าและตามหานักเต้นที่ยังมีชีวิตอยู่ใน 40 ปีหลังจ่ากการสาบสูญ จึงสามารถฟื้นฟูสวิงแดนซ์กลับมาได้ แต่แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องด้วยขีดจำกัดของสื่อภาพเคลื่อนไหวและสังขารของนักเต้นในเวลา 40 ปีถัดมา เราจะเห็นวีดีโอสวิงแดนซ์ในอินเตอร์เน็ตมากขึ้นจากความนิยมทั่วโลก แต่เครื่องมือสำหรับบันทึกการเต้นยังคงเป็นเครื่องมือเดิมอยู่ สวิงโนเทชั่นจึงถูกออกแบบขึ้นมาเป็นภาษาในการเขียนบันทึกรายละเอียดการขยับร่างกาย เช่นเดียวกันกับตัวหนังสือที่บันทึกภาษาพูดและโน้ตดนตรีที่บันทึกเสียงดนตรีที่สามารถมีอายุนับพันปี