โต๊ะเก้าอี้ทำงานเด็ก (Clamp it)

แนวคิดใหม่ของเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กก่อนวัย เรียนประเภทโต๊ะและเก้าอี้สำหรับทำกิจกรรมหรือ ปฏิบัติงานกลุ่มเป็นที่ต้องการอย่างมาก ลูกค้าจะ คำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย สามารถ ใช้ร่วมกันได้หลายคน การจัดเก็บอย่างมีระเบียบ และที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ ตลอดจนมีความปลอดภัย ในราคาที่ คุ้มค่า จึงเป็นที่มาของการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน “Working Tale and Chair” เฟอร์นิเจอร์ Working Tale and Chair ชุดนี้วาง แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยออกแบบเป็น โต๊ะขนาดเล็กที่เด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 1-4 คน สามารถ ปฏิบัติงานศิลปะ หรือสำหรับอ่านหนังสือ หรือเป็น โต๊ะเรียนในชั้นเรียนอนุบาลได้ เก้าอี้สามารถวาง ซ้อนได้ไม่เกะกะ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ตลอดจนพื้น ผิวโต๊ะใช้สีสเปรย์กระดานดำ สามารถเขียนด้วย ชอล์กและลบออกได้ เด็กสามารถวาดภาพได้สนุก ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วัสดุ MDF มีความปลอดภัย หากแตกหักจะไม่มีชิ้นส่วน แหลมคมเป็นอันตราย และใช้วิธีการออกแบบตัว ล็อกด้วย Taper Lock ไม่ต้องใช้สกรูในการ ประกอบชิ้นงาน