บลู

ทุกวันนี้ เราสามารถพบเจอถุงพลาสติกได้ทุกที่ ทุกบ้าน ทุกหัวมุมถนน ประหนึ่งว่า ถุงพลาสติกนั้นมีชีวิตเป็นของตัวเอง สื่อสารถึงการที่ถุงพลาสติกมีชีวิตด้วยการสร้างตัวละคร และ ใวสความเป็นมนุษย์ให้กับถุงพลาสติก เพื่อสื่อสาร และ ปรับความเข้าเกี่ยวกับถุงพลาสติกใหม่