ซันมัม ถุงเก็บน้ำนมแม่ พร้อม ซันแฟมิลี่ แอปพลิเคชั่น

คุณแม่ยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับ การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และมีการใช้ถุงเก็บน้ำนมแม่ เป็นตัวช่วยใน การเก็บรักษาน้ำนมเพื่อนำออกมาใช้ ในภายหลัง การใช้งานในปัจจุบันยังมีปัญหาที่พบ คือ ต้อง เขียนรายละเอียดการจัดเก็บลงบน ตัวถุง เมื่อการ จัดเก็บมีปริมาณมากขึ้น จึงทำให้เกิด ความยุ่งยาก และสับสนในจำนวนที่จัดเก็บและ การนำออกมาใช้ โดยไม่สามารถจัดลำดับก่อนหลัง จน ทำให้น้ำนมที่ เก็บไว้หมดอายุ ปัญหาเหล่านี้เกิดกับ คุณแม่ทุกคน ซันมัมจึงมีแนวคิดนำเอาเทคโนโลยีดิ จิทอลของ สมาร์ทโฟนมาใช้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ดังกล่าว และ ลดความยุ่งยากลง เพื่อให้คุณแม่มี เวลามากขึ้น