ชุดนักเรียนออนไลน์

เนื่องด้วยข่าวในประเทศไทยช่วงก่อนหน้านี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดออกมาเพ่งเล็งจะออกกฎระเบียบบังคับให้นักเรียนทุกคนสวมใส่ชุดนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ เพราะจะทำให้นักเรียนมีระเบียบมากขึ้นและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดกระแสวิพากษณ์วิจารณ์จากสังคมเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นกัน ชุดนักเรียนออนไลน์จีงถูกทำขึ้นมาเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทางสังคมนี้ ซึ่งประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการบังคับชุดนักเรียนนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 10 ปีแล้วว่าชุดนักเรียนนั้นทำให้ผลการเรียนดีขึ้นหรือไม่ ผลงานชุดนักเรียนออนไลน์นี้ถูกทำขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่จะยกระดับบทสนทนาของชุดนักเรียนออกจากวัฏจักรนี้เสียที