ชามตราไก่ลำปาง

“ชามไก่ดุไก” เป็นรูปลักษณ์ใหม่ของชามไก่โบราณที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ชามไก่ที่ค้นพบและถูกผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง รัชสมัยของจักรพรรดิเฉิงฮั่ว ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี โดยช่างทำเครื่องปั้นดินเผาชาวจีนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยและได้ถ่ายทอดการทำชามไก่นี้ จากนั้นค่อยๆลดความละเอียดของลวดลายลงเพื่อความรวดเร็วของการผลิตซึ่งในอดีตนั้นชามไก่ดั้งเดิมมีลวดลายที่มีความละเอียดประณีต จึงเป็นที่มาทำให้เรากลับไปศึกษาลักษณะความงามและการพัฒนาลวดลายของชามไก่และปลายพู่กันจีน ชามไก่“ดุไก”ที่คำนึงถึงองค์ประกอบดั้งเดิมไว้ได้แก่ ไก่ตัวสีแดงหางสีดำ ดอกไม้และใบไม้มงคล นำวิธีการเขียนลายด้วยพู่กันจีนใช้เทคนิคการวาดสีน้ำลงไปบนชามไก่ สีและลวดลายได้ถูกประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานในปัจจุบัน