ถุงซิป แอนตี้ไวรัส ซันซิป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส ด้วยเหตุนี้ทุกคนจะต้องดูแลและป้องกัน ตนเองในรูปแบบต่างๆจึงมีแนวคิดพัฒนาถุงซิปบรรจุที่ใช้เก็บสิ่งของที่นำติดตัวไปใช้นอกบ้านเพื่อช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสซึ่งอาจปนเปื้อนมาระหว่างวัน ด้วยการนำสิ่งของใส่ในถุงซิปหลังจากที่ใช้งานเสร็จระหว่างวันด้วยคุณสมบัติของเนื้อถุงซิปที่มีการนำเอาเทคโนโลยี Silver Ionมาใช้กับเนื้อฟิล์มในการผลิตถุงซิปจะสามารถช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสได้ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความมั่นใจและสะดวกปลอดภัยในการดูแลและป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันแบบ New normalได้