้เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก รุ่น HVN632

ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่เกิดจาก ปัญหาในการใช้งานจริงของเตาไฟฟ้า แบบ 2 หัวเตาที่ต้องมีการใช้งานทั้งสอง หัวในขณะปรุงอาหารพร้อมกัน ส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานเป็นกลุ่มคนเมืองที่อาศัยอยู่ใน คอนโดมิเนียม และติดปัญหาการปรุง อาหารหลายเมนูพร้อมกันในห้องครัวที่มี พื้นที่จำกัดนี้เอง จึงเกิดจุดเริ่มต้นในการ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ด้วยคำถามที่ ว่า “ทำไมหัวเตาต้องตรงกัน หากเยื้อง กันแล้วเพิ่มประโยชน์ใช้สอยจากพื้นที่ได้ มากกว่า” เมื่อมองลึกเข้าไปในเรื่องการ ใช้งานจริงของภาชนะส่วนใหญ่ที่ใช้จะมี ความโค้งมนของก้นภาชนะ (R) เมื่อวาง สัมผัสลงบนพื้นผิวของเตาไฟฟ้าขนาด ของภาชนะจะใหญ่กว่าตำแหน่งที่ ผลิตภัณฑ์กำหนดมาให้ ฉะนั้นระยะห่าง ระหว่างหัวเตาแต่ละหัวเตาจึงไม่พอดีใน การใช้งาน และหากผู้ใช้เลือกใช้ภาชนะที่ ขนาดไม่พอเหมาะกับเตา จะทำให้ใช้งานที่ พร้อมกันทั้ง 2 หัวเตาไม่สะดวกสบายเท่า ที่ควร และด้วยปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป การปรุงอาหารรับ ประทานเองมีมากขึ้น เตาจึงเข้ามามี บทบาทสำคัญและยังสอดคล้องกับการ ส่งเสริมให้มีการเว้นระยะห่างในสังคม ด้านสุขอนามัยในปรุงอาหารให้สุกก่อน การรับประทานอีกด้วย