เครื่องดูดควัน K638BFX90

จากปัญหาเครื่องดูดควันทั่วๆ ไปในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพสูงๆ อย่างเครื่องดูดควันที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือร้านอาหาร หากนำมาใช้ในครัวเรือนก็จะดูไม่เหมาะสมเพราะรูปลักษณ์ไม่สวยงาม เช่นเดียวกัน หากเครื่องดูดควันที่สวยดูดีมักมีกำลังดูดน้อย ระบายกลิ่นและควันได้ไม่ดีเท่าที่ควร คราบไอน้ำมันที่ติดอยู่ที่แผ่นกรองไอน้ำมัน (filter) และภายในเครื่องดูดควัน ทำความสะอาดยากใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องการพัฒนาเครื่องดูดควันที่ใช้ภายในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับการใช้เครื่องดูดครัวในร้านอาหารหรืออุตสาหกรรม และมีกำลังดูดสูงเพียงพอเพื่อขจัดปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นควันและละอองน้ำมันได้อย่างหมดจด โดยผสมผสานคุณสมบัติการทำงานอันทรงพลังของมอเตอร์กำลังดูดพิเศษ ผนวกกับจุดเด่นของระบบดักจับไอน้ำมัน แผ่นกรองสเตนเลสที่ สตีล เป็นเอกลักษณ์ของความคงทนและทำความสะอาด พัฒนามาใช้กับครัวบ้านสวยๆ ได้ทุกสไตล์