ป้าแพร่ง

ป้าแพร่ง เป็นการรีโนเวทอาคารพาณิชย์เป็นโฮสเทล อยู่ในย่านแพร่งสรรพศาสตร์ ย่านเก่าแก่ของ กรุงเทพฯ การออกแบบคำนึงถึงการสร้างของใหม่ที่ แทรกตัวในบริบทอย่างลงตัว มีแนวคิดเป็นการเล่น ระหว่าง ความเก่ากับความใหม่ และออกแบบโดยใช้ แนวทางแก้ปัญหาการระบายอากาศ แสงไม่เพียงพอ ของอาคารพาณิชย์รูปแบบเก่า