ปลากัด

งานออกแบบงานประติมากรรมจากเทคนิคการถักอวนประมง และการผสมชุดสี เพื่อให้เกิดการผสมสีด้วยสายตา ทำให้ได้ความงามในแบบของอิมเพรสชั่นนิสม์ เพื่อทำให้เกิดเอกลักษณ์ สร้างการจดจำ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่