ศรัทธา

“ศรัทธา” โมเดลจิ๋วของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาด กะทัดรัดที่มีสิริมงคล จะช่วยแก้ปัญหาพื้นที่และลด มลพิษไปในตัว จากโควิด19 ทำให้เราปรับรูปแบบ การใช้ชีวิตใหม่ รวมถึงการถวายสิ่งของบูชาได้ไม่ ง่ายเหมือนก่อน เรา ชอบ แฮนด์ดิคราฟ นัก สร้างสรรค์งานศิลปะการปั้นเสมือนจริงในรูปแบบ ของจิ๋ว ได้ออกแบบผลงานชื่อ “ศรัทธา"