ท้องช้าง

การนำรูปลักษณ์ของเครื่องเรือนไทยนำมาถ่ายทอด ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น. ด้านการออกแบบและการใช้งาน ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ ของ “ตั่ง” เครื่องเรือนไทยโบราณ และหมอนขิด ที่ นิยมใช้กับทุกครัวเรือนในยุคก่อน นำมาตีความใหม่ใช้ แต่ยังคงเอกลักษณ์ต่างๆของสิ่งเหล่านั้นไว้