โชจินโอบาเกะ

จากความประทับใจเมื่อได้เดินท่องเที่ยวพื้นที่ย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานครฯ ได้เห็นว่ามีโคมไฟจักรสานจากจีน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ใช้ในเทศกาลรื่นเริง เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนในอดีต จึงเกิดความคิดที่จะถ่ายทอดโคมไฟโบราณนี้ให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย สามารถใช้ได้ในที่พักอาศัย กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกอบอุ่นในที่พักอาศัยเหมาะแก่การตกแต่งในทุกพื้นที่ให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบการจัดวางได้ด้วยตนเอง