จรัส

งานออกแบบในประเทศไทยที่เราเห็นทุกวันนี้ มีการ เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ และรวมถึง ศาลพระภูมิก็มี ดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนไปคือ “กระถางธูป” จึงเกิดความคิดที่อยากจะออกแบบ และพัฒนาให้กระถางธูปมีความสวยงามและทัน สมัยมากขึ้น เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และ ด้วยปัญหาที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่ส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน จัดการก้านธูปจากการใช้งาน ทำให้กระถางเกิด ความรก ก่อให้เกิดปัญหาขี้ธูปหล่นใส่มือเวลาใช้ งาน เป็นผลให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี จรัส จึงถูกออกแบบมา เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ หมดไป