Re-Tufted-Plastic : QR Bag

เเรงบันดาลใจมาจากถุงพลาสติกที่นอกจากฟัง ก์ชั่นหลักในการใช้ใส่ของจากร้านค้าเเล้วยังมีหน้า ที่ในการสื่อสารข้อความให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยใช้การสกรีนลายหรือคำพูดอย่างเช่น “Thank You” หรือ “Have A Nice Day” เเนวคิดหลักในการออกเเบบกระเป๋าใบนี้คือเรื่อง การสื่อสารข้อความที่ทางเเบรนด์อยากจะส่งต่อ ให้กับลูกค้า ผ่านงานหัตถกรรมบนกระเป๋ารูปทรง ถุงพลาสติก โดยใช้เทคนิคการยิงพรมเเทนการส กรีนลาย เเละใช้รูปรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) เเทนการเขียนคำพูดหรือข้อความ เมื่อลูกค้าใช้มือถือสเเกนรูป QR Code พรมยิงบนกระเป๋า ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเเบรนด์ Doitung ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ URL การเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสำคัญของการอ อกเเบบกระเป๋าพรมยิงใบนี้ โดยเลือกใช้เส้นใย รีไซเคิลจากถุงพลาสติก (Recycled Plastic Bag - PE) มาทอเป็นตัวผ้ากระเป๋าเเละใช้เส้นใย รีไซเคิลจากขวดพลาสติก (Recycled Plastic Bottle - PET) มาเป็นวัสดุหลักของลวดลายพรม ยิงที่เป็นรูป QR code เเละลวดลายเลียนเเบบกา รมัดย้อมเเบบ Shibori อีกทั้งลักษณะความนุ่ม ของงานพรมยิงยังช่วยป้องกันการกระเเทกได้ อีกด้วย