น้ำแร่วิตามิน ตรา เกษมราษฏร์

ออกแบบแพ็คเกจ โดยดึงแรงบันดาลใจมาจาก Surface จังหวะการเคลื่อนที่ของผิวน้ำอย่างเป็น ธรรมชาติ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบรูป ทรงขวด เพื่อทำให้รู้สึกถึงวิตามินจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยไม่ปรุงแต่ง