บี.โอ.แคล แคลเซียม บำรุงกระดูก

ถ่ายทอดคุณสมบัติทางยาของผลิตภัณฑ์ โดย ออกแบบรูปทรงของขวดอาหารเสริมที่เน้นไปถึง ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ โดยลักษณะของขวดจะเป็น รูปทรงข้อกระดูก และสามารถจะต่อซ้อนกันเป็นรูป ทรงของกระดูกสันหลัง เพื่อเสริมพลังในการสื่อสาร ได้อย่างดียิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมการขาย และการ จดจำได้ดีอีกด้วย