น้ำดื่ม C2 ไร้ฉลาก เพื่อสิ่งแวดล้อม

1.เรานำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายมาใส่บนตัว ขวดด้วยวิธีการปั๊มนูน Emboss และเรานำบาร์โค้ด มาสกรีนลงบนฝาขวด 2. เราสร้างลวดลายให้ สวยงามเป็น Collection ต่างๆ โดยนำเอาสัตว์ต่างๆ ที่มีความสุขในธรรมชาติ เพื่อให้คนเห็นความงดงาม จากธรรมชาติ