G Candle Co Small Batch

เราจึงเลือกใช้ไม้เพื่อสื่อสารความเป็นธรรมชาติ และ ใช้เทคนิกที่สื่อสารความ Craft ด้วยการจุ่ม Wax Seal ให้มีลักษณะคล้ายกับการหยดของเทียน ซึ่งแต่ละชิ้น การหยดที่เยิ้มไปด้านข้างของน้ำแว็กก็จะไม่เหมือนกัน ถือเป็นเสน่ห์ของงานมากๆ