ยูนิเวิร์ส

Universe Collection มีแนวความคิดที่ต้องการจะ สื่อถึงการเรียงตัวของดาวเคราะห์ของระบบสุริยะ จักรวาล และตัวเรือนในรูปแบบของทรงกลมได้ แสดงถึงเส้นทางโคจรที่ล้อมรอบดาวเคราะห์ต่างๆ ทดแทนเส้นทางเดินทางของโลกโดยใช้ตำแหน่งวง โคจรลำดับที่ 3 เปรียบเสมือนโลกของผู้หญิงคือ ความสวยงามและมีมิติในตัวของแต่ละบุคคล ตัว เรือนในรูปแบบของเส้นแนวตั้งแสดงถึงความ สูงส่งของจิตใจโค้งรับรูปแบบของวงกลมซึ่งเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ผสมผสาน ด้วยดาวเคราะห์น้อยใหญ่ จากทองคำแท้บนงานเซ รามิกและสี Royal blue, Spice orange,และ Hello dolly pink เปรียบเสมือนสีสันของผู้คนในการ ดำเนินชีวิตของผู้ที่สวมใส่