เก้าอี้ Mind

USoul Universal Design Solutions & Living คือแบรนด์ที่มีความตั้งใจในการออกแบบสำหรับ บ้านที่มีสมาชิกหลายวัย (Multi-generational Living) และการออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา เรา ตั้งใจที่จะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ลงตัวสำหรับความ ชอบและความต้องการที่แตกต่างกันของคนหลาย รุ่นในบ้าน พวกเราเชื่อว่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นอกจากจะต้องมีดีไซน์ที่สวยงาม ยังต้องมาพร้อม กับการใช้งานที่ตอบโจทย์สรีระของคนต่างวัยใน บ้านด้วยวัสดุที่ดีมีคุณภาพ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จริง ทนทาน และสวยงามมองไม่เบื่อ แนวคิดการ ออกแบบมาจากหลัก Universal Design เพื่อให้ทุก คนในบ้านได้มีพื้นที่ของตัวเอง และมุมที่เอาไว้ใช้ เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ให้บ้านกลายเป็นสถาน ที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มในทุกๆ วัน ตามแนวคิด “สุขต่างวัย ใต้ชายคาเดียวกัน” และเก้าอี้รุ่น Mind คือผลงานชิ้นแรกที่สะท้อนแนวคิด และสไตล์ของ แบรนด์ได้เป็นอย่างดี